Projekto partnerių susitikimas Lenkijoje

2021. liepos 20-21 dienomis įvyko pirmasis akivaizdinis tarptautinis
projekto „ Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!“ susitikimas,
kurį organizavo vienas iš partnerių: Savivaldybės socialinės rūpybos centras
Żory mieste ir SMART švietimo fondas. Susitikime dalyvavo visos
partnerinės institucijos, įskaitant kitų šalių partnerius:
• IAC – Instituto de Apoio à Criança iš Portugalijos,
• VšĮ „Mano šeimos akademija“ iš Lietuvos
Pirmąją dieną fondas SMART detaliai pristatė numatomas projekto veiklas,
o vėliau sekė partnerių pristatymai. Pirmąją dieną partneriai daugiausia
dėmesio skyrė aptarimui apie globos veiklos skirtumus ir panašumus
partnerių šalyse.
Antrąją dieną daugiausia dėmesio buvo skirta administraciniams ir projekto
valdymo klausimams, su dokumentacija susijusiems reikalams, aptartas
tolimesnių 2021 metų veiklos grafikas, o vėliau vyko pažintiniai vizitai į
globėjų šeimas.