Partnerystė

„SMART“ švietimo fondas buvo įsteigtas 2019 m. sausio 15 d. įvykdytu notaro aktu. Fondą reglamentuoja fondo statutu pagrįstas 1984 m. balandžio 6 d. aktas, kuriame nustatytos fondų ir kitų aktų taisyklės remiantis Lenkijos įstatymais. „SMART“ veikia kaip institucija, kurios pagrindinis uždavinys yra remti mokyklas ir švietimo įstaigas.

+

Żory mieste veikia socialinės gerovės centras. Ši įstaiga siūlo įvairias socialinės pagalbos formas. Ji buvo įsteigta 1990 m. balandžio mėn. Įstaiga neturi juridinio asmens statuso, veikia kaip bendruomeninis organizacinis dalinys, įsteigtas remiantis socialinės paramos įstatymu ir turintis biudžeto vieneto statusą.

+

Instituto de Apoio à Criança misija yra užtikrinti ir ginti vaikų teises. Institucijos darbuotojai nuolat ieško naujų atsakymų į klausimus, problemas, susijusias su vaikų gyvenimu šiandieninėje visuomenėje, siekia, kad jų balsas, kuris atkreipia dėmesį į iššūkius susijusius su vaikais ir jų gerove, būtų išgirstas ir institucijos veikla nukreipta taip, kad kuo daugiau vaikų su džiaugsmu išgyventų vaikystę.

Patikrinkite pristatymą

+

Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija yra ne pelno siekianti institucija, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti šeimos gerovę edukacinėmis paslaugomis, socialine parama bei padėti spręsti ugdymo, sveikatos, psichologines, socialines problemas, vykdant specialistų, kitų asmenų švietimą ir bendradarbiaujant su kitomis, šeimoms pagalbą teikiančiomis, institucijomis. VšĮ Mano šeimos akademija įgyvendindama veiklos tikslus vykdo mokymus, projektus ir įvairias konsultacijas šeimoms, kitiems asmenims bei institucijoms.

Patikrinkite pristatymą

+