Projekt „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”

Projekt „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” jest finansowany z programu Erasmus+. Jest to projekt skierowany do pracowników zajmujących się zawodowo wspieraniem rodzin zastępczych: koordynatorzy pieczy zastępczej, psycholodzy, terapeuci, asystenci rodziny oraz do rodzin zastępczych.
Projekt ma na celu:

  •  ulepszenie jakości opieki nad dziećmi w pieczy zastępczej poprzez szkolenie rodzin zastępczych,
  • zwiększenie świadomości społecznej na temat pieczy zastępczej i jej znaczenia dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej,
  •  zapewnienie szkoleń i warsztatów dla pracowników zajmujących się zawodowo wspieraniem rodzin zastępczych: koordynatorzy pieczy zastępczej, psycholodzy, terapeuci, asystenci rodziny, co pozwoli im na ulepszanie swoich umiejętności i wiedzy z zakresu pieczy zastępczej oraz na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów związanych z rodzinami zastępczymi
  •  stworzenie narzędzi wspierających realizację zadań wynikających z pieczy zastępczej,

W projekcie „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” zostaną wytworzone zastępujące rezultaty:
1. Webinarium – szkolenie internetowe, które będzie przeznaczone zarówno dla pracowników jak i dla rodzin zastępczych. Będzie to możliwość przybliżenia sobie tematów związanych z systemem pieczy zastępczej w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na ziemi.
W projekcie wytworzone zostaną trzy webinaria o następujących tematykach:

  • Prawne aspekty pieczy zastępczej
  • Psychopedagogika traumy,
  • Wypalenie zawodowe,

2. Helpdesk – będzie to pewnego rodzaju przewodnik w którym będą zawarte najważniejsze pytania i odpowiedzi. Helpdesk będzie pomocny np.: w sytuacji, kiedy opiekunowie zastępczy napotkają trudności w relacjach ze swoimi podopiecznymi. W projekcie wytworzone zostaną trzy helpdeski o następującej tematyce:

  •  Funkcjonowanie pieczy zastępczej w krajach partnerskich: Litwa, Polska, Portugalia
  • Opieka i praca z dziećmi z negatywnymi i traumatycznymi doświadczeniami
  • Jak przygotować się do zostania rodzicem zastępczym?

Bądźcie na bieżąco z projektem i czekajcie na rezultaty!