To już połowa projektu!

Połowa projektu już za nami, a my nie zwalniamy tępa!
Projekt „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” przynosi bardzo dobre efekty i jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości jakie ten projekt przed nami otwiera. Dzięki projektowi uświadamiamy uczestników o sytuacji pieczy zastępczej w Polsce, Portugalii i na Litwie. Zwiększamy wiedzę uczestników na temat pieczy zastępczej oraz promujemy ją na arenie międzynarodowej.
Obecnie trwają pracę nad webinariami oraz helpdeskami, którymi będziemy mogli się z Wami podzielić na zakończenie projektu.
Bądźcie na bieżąco!