Międzynarodowa konferencja

W dniu 30 marca 2022r. Pani Katarzyna Kosztyła-Hus Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach oraz Pani Katarzyna Kaniepień Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Filia w Rybniku po raz kolejny wzięły udział online w międzynarodowej konferencji pt. „Užsienio šalių vaikų globos sistemos ir patirtys ” (w znaczeniu polskim „Systemy opieki nad dziećmi i różne doświadczenia państw zagranicznych”) organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Bezpieczeństwa Społecznego na Litwie.

Ww. osoby w swoich wystąpieniach odniosły się do tematu organizacji pieczy zastępczej i adopcji w Polsce. Ponadto poruszono temat związany z zapewnieniem opieki dzieciom ukraińskim przybywającym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym bez opiekunów prawnych. Tym razem oprócz wyżej wymienionych osób wystąpienia na temat pieczy zastępczej i adopcji zaprezentowali specjaliści z Litwy i Wielkiej Brytanii oraz po raz pierwszy dodatkowo specjaliści z Francji i Stanów Zjednoczonych. W konferencji udział wzięło online ponad 500 widzów. Udział Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w międzynarodowej konferencji był możliwy dzięki realizacji projektu w ramach Programu Erasmus + pt. „Akademia Świadomego Rodzica – rodzica na zastępstwo pilnie poszukiwany”.

Zobacz prezentację