Dobre relacje podstawą szczęśliwej rodziny

Dnia 23 stycznia 2023r. rodziny zastępcze rozpoczęły zajęcia pt. „Szkolenie – Początkowe budowanie dobrych relacji rodziców zastępczych z dziećmi.” realizowane w ramach projektu
„Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” nr projektu 2020-1-PL01-KA204-082283.

Dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żorach pełniącemu rolę organizacji przyjmującej, rodziny zastępcze z Litwy, Portugalii i Polski mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na temat budowania relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi a dziećmi. Każdy z uczestników podchodzi do zajęć bardzo poważnie, ponieważ ma świadomość jak ważną kwestią jest tworzenie pozytywnej relacji z dzieckiem. W przypadku rodzica zastępczego relacja pomiędzy nim a podopiecznym wymaga szczególnej pielęgnacji aby była silna i trwała.

Mamy nadzieję, że szkolenie będzie owocne, a rodziny biorące w nim udział wyniosą z niego wiele przydatnej wiedzy, którą będą mogły wykorzystać i dzielić się nią z najbliższymi.