Podsumowanie Szkolenia – Początkowe budowanie dobrych relacji rodziców zastępczych z dziećmi

W dniach od 23 do 27 stycznia 2023r. w Żorach w Polsce, odbyło się szkolenie pt.: „Początkowe budowanie dobrych relacji rodziców zastępczych z dziećmi.” dla rodzin zastępczych z Polski, Portugalii i Litwy. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” nr projektu 2020-1-PL01-KA204-082283.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę na następujące tematy:

  • organizacja pieczy zastępczej w Polsce,
  • budowanie dobrych relacji między rodzicami zastępczymi a dziećmi,
  • wychowanie w rodzinie zastępczej,
  • budowanie dobrych relacji w grupie rówieśniczej.

Powyższe tematy poruszane były podczas:

– zajęć szkoleniowych w Miejskiej Bibliotece w Żorach,
– wizyt studyjnych u zawodowych rodzin zastępczych z Żor,
– wizyty studyjnej w dziennym ośrodku wsparcia – Dom Dziecka „Horyzont” w Żorach.

Podczas warsztatów w Hali „Horyzont” wszyscy uczestnicy brali udział w aktywnej integracji międzykulturowej i międzypokoleniowej metodą „Klanz”, która opiera się na wielokierunkowej aktywności łączącej ruch, muzykę, taniec, plastykę i działania poznawcze. Wykorzystane w tym celu zostały m.in.:
– zabawy związane z organizacją sytuacji początkowych (nawiązywanie kontaktu z grupą),
– zabawa szalikiem animowanym, podczas której uczestnicy dodatkowo poznali nazwy kolorów w różnych językach (angielskim, polskim, litewskim, portugalskim i ukraińskim).

Rodzinom przedstawione zostały również formy stosowane w socjoterapii dotyczące pracy nad emocjami i integracją zespołu. Uczestnicy dowiedzieli się, czym są emocje pierwotne i jak nazywać te emocje w powyższym kontekście. Omówiono również narzędzia wykorzystywane w budowaniu zespołu, tj. krąg komunikacji i krąg współpracy.

Podczas szkolenia rodziny zastępcze oprócz poszerzenia wiedzy miały okazję zwiedzić Miasto Żory, Muzeum Miejskie w Żorach, Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku, Zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w Pszczynie, Zagrodę Żubrów i skansen w Pszczynie oraz historyczny Kraków.

„Uważam, że szkolenie dla rodzin zastępczych było bardzo dobre, owocne i pożyteczne. Dzięki temu szkoleniu rodziny zastępcze mogły poznać zasady funkcjonowania pieczy zastępczej w innym kraju, dzięki czemu mogą zrozumieć, docenić i dostrzec różnice i podobieństwa. Ponadto rodziny zastępcze miały możliwość podzielenia się własnymi przemyśleniami, obserwacjami i problemami wynikającymi z pełnienia swoich funkcji, dzięki wspólnej rozmowie zrozumiały, że nie są same i wszystkie rodziny zastępcze borykają się z podobnymi problemami.
Za bardzo udane uważam również zajęcia w świetlicy „Horyzont”, gdzie było dużo integracji poprzez zabawę i śmiech. Wiele zadań dotyczących budowania relacji, zaufania, rozpoznawania emocji i ich znaczenia. To było miłe doświadczenie ze względu na wielokulturowość – dużo pozytywnych emocji i przełamywanie barier w relacjach.”
– tak o szkoleniu mówiła jedna z prowadzących.

Uczestnicy każdego dnia szkolenia coraz bardziej integrowali się ze sobą oraz prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy zajęć wynieśli dużo praktycznej wiedzy i technik budowania dobrych relacji, które będą mogli wykorzystać w swoich rodzinach.