Szkolenie w Portugalii dla rodzin zastępczych: „Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami”

Szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami” odbyło się w Lizbonie w Portugalii w dniach 27 lutego – 3 marca 2023 r. Gospodarzami szkolenia byli portugalscy partnerzy z Instituto de Apoio à Criança (IAC).
Szkolenie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji COIE, a także prezentacji rodzin zastępczych.

W ciągu tygodnia poruszane były następujące tematy:

• Opieka zastępcza w Portugalii.
• Rola rodzin zastępczych: Kompetencje i sukcesy w pieczy zastępczej.
• Zarządzanie i promowanie potrzeb i dobrostanu dzieci i młodzieży.
• Zarządzanie i promowanie relacji dzieci i młodzieży z innymi.
• Zarządzanie kompetencjami osobistymi i emocjami jako Rodzic Zastępczy/Opiekun.
• Wyzwania związane z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej: czego można się spodziewać po nieoczekiwanym?

Prezentację teoretyczną uzupełniły warsztaty oraz kilka filmów zachęcających do refleksji i debaty. Ostatniego dnia wręczone zostały certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
Wszyscy uczestnicy pozytywnie oceniali szkolenie i chętnie dzielili się swoimi opiniami na jego temat.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” nr projektu 2020-1-PL01-KA204-082283.