Konferencja upowszechniająca – Żory, Polska

W dniu 26 kwietnia 2023r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach odbyła się konferencja, która została zorganizowana w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic zastępczy pilnie poszukiwany!”

Organizatorami szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach. W konferencji wzięło udział około 100 osób, w tym Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Jacek Świerkocki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory ds. instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa Powiatowego w Żorach, Komendy Miejskiej Policji w Żorach, przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju oraz działających na terenie naszego Miasta zawodowych rodzin zastępczych.

Konferencja poświęcona była przede wszystkim promocji rodzicielstwa zastępczego oraz zagadnieniom związanym z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym asystentów rodziny. Wystąpienia w konferencji wygłosili Cezery Podsiadlik – Prezes Sądu Rejonowego w Żorach, Ewa Bartosińska – przedstawicielka Fundacji SMART z Opola, Katarzyna Kosztyła-Hus – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach oraz Joanna Zgoda – Koordynator ds. Wydział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. Konferencję poprowadziła Weronika Cębrzyna – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

O smaczną oprawę gastronomiczną podczas wydarzenia zadbała Restauracja Oberyba prowadzona przez Żorski Ośrodek Aktywności Zawodowej Wspólna Pasja oraz Centrum Integracji Społecznej działające w ramach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – rodzic zastępczy pilnie poszukiwany!” – numer projektu 2020-1-PL01-KA204-082283.