Spotkanie robocze na Litwie

W dniach 9-10 maja 2023 r. odbyło się spotkanie robocze pt. „Akademia Świadomego Rodzica – Rodzic zastępczy pilnie potrzebny!” projekt. Spotkanie odbyło się w Wilnie na Litwie. Wszyscy partnerzy spotkali się na miejscu, tj.:

  • Fundacja Edukacji SMART,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Żor,
  • Instituto de Apoio à Criança,
  • Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija.

Pierwszego dnia Fundacja SMART przedstawiła wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, następnie omówiono najbliższe wydarzenia. Po przerwie kawowej udało nam się omówić budżet i całą wymaganą dokumentację projektową, porozmawialiśmy też o raporcie końcowym i najważniejszych kwestiach z nim związanych. Na zakończenie dnia odbyło się podsumowanie oraz sesja pytań i odpowiedzi.
Drugiego dnia Fundacja SMART zaprezentowała finalne wersje graficzne helpdesków, był czas na owocną dyskusję i wymianę poglądów na temat wizualnej wersji rezultatów naszego projektu.
Po przerwie kawowej odbyły się następujące webinaria:

  • psychopedagogika traumy,
  • wypalenie zawodowe,
  • prawne aspekty pieczy zastępczej,

Partnerzy mieli możliwość oceny ostatecznej wersji materiałów. Na zakończenie dnia odbyło się podsumowanie spotkania.