„Acolhimento Familiar: Desafios e Potencialidades em Portugal” – „Opieka zastępcza: wyzwania i możliwości w Portugalii”

Wydarzenie „Acolhimento Familiar: Desafios e Potencialidades em Portugal” (pl. „Opieka zastępcza: wyzwania i możliwości w Portugalii”) odbyło się 22 czerwca w Fundacji Calouste Gulbenkian.

W ostatniej konferencji realizowanej w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!” nr 2020-1-PL01-KA204-082283 wzięło udział 87 osób. Były to rodziny zastępcze, profesjonaliści zajmujący się zawodowo wspieraniem rodzin zastępczych, studenci i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

W „Sesji powitalnej” wystąpili:

Guilherme d’Oliveira Martins – gospodarz w Fundacji Calouste Gulbenkiana i jej administrator wykonawczy, będący także członkiem Rady Doradczej IAC,  który krótko opowiedział o znaczeniu tematu spotkania w naszym społeczeństwie.

Dulce Rocha – Prezydent IAC opowiedziała, jak ważne jest, aby instytucja IAC zaangażowała się w tę kwestię, ponieważ jej misja obejmuje prawa każdego dziecka, w tym prawo do założenia rodziny i dorastania w bezpiecznym i pełnym miłości środowisku.

Ana Jorge – Opiekunka Świętego Domu Miłosierdzia w Lizbonie (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – SCML). Przemówienie Any  skupiało się na tym, jak SCML udoskonala swoje wysiłki, aby reagować na potrzeby dziecka, a także na dostępność współpracy z innymi instytucjami w celu promowania pieczy zastępczej.

Rosário Farmhouse – Przewodniczący Krajowej Komisji ds. Promocji Praw i Ochrony Dzieci i Młodzieży mówił o środku ochronnym w kontekście naszego systemu promocji i ochrony.

Następnie sesja „Piecza zastępcza w Portugalii w XXI wieku” była moderowana przez Fernandę Salvaterra, a udział w niej wzięły osoby doświadczone, bezpośrednio związane z pieczą zastępczą, które przedstawiły praktyczną perspektywę pieczy zastępczej oraz najnowsze badania na ten temat. Naszymi prelegentami byli:

Rui Godinho – Dyrektor Departamentu Dzieci i Młodzieży Świętego Domu Miłosierdzia w Lizbonie.

Rui Azevedo – Dyrektor techniczny Domu Opieki dla Dzieci i Młodzieży.

Obydwoje przedstawili pracę swoich instytucji oraz sposób, w jaki przebiega proces pieczy zastępczej w każdej z nich, począwszy od oceny i selekcji rodzin, a skończywszy na dopasowaniu do dziecka. Opowiedzieli także o trudnościach związanych z interwencją, o tym, jak każda instytucja je pokonuje oraz o działaniach mających na celu promowanie i przyciąganie kandydatów.

Podczas tej sesji usłyszeliśmy także:

Eunice Magalhães – badaczka w CIS-IUL i adiunkt na kierunku Master of Community Psychology, Protection of Child and Youth at Risk, podzieliła się swoją pracą dotyczącą tego, co motywuje ludzi do bycia rodzinami zastępczymi i jak je rekrutować.

Podczas kolejnej sesji „Być rodziną zastępczą w Portugalii”, moderowanej przez Paulę Paçó, odbyły się trzy wystąpienia rodzin adopcyjnych i zastępczych, które podzieliły się swoimi osobistymi doświadczeniami, a także perspektywą innych rodzin, z którymi kontaktują się i są częścią ich sieci wsparcia społecznego:

Nadine Santos – Prezes Portugalskiego Stowarzyszenia Opieki Zastępczej (i Rodziny Zastępczej).

Luiz Soveral – Rodzina zastępcza (który uczestniczył w szkoleniu w Portugalii i na Litwie).

Maria Sequeira Mendes – Rodzina Adopcyjna i Koordynatorka projektu „Adoptuj i Zastępuj”.

Następnie zespół (Fernanda Salvaterra, Mara Chora i Rita Amaral) poświęcił sesję, aby przedstawić Projekt Akademii Świadomych Rodziców, jego działania i wyniki (np. szkolenia, helpdesk, broszury). Dokonali również krótkiego podsumowania różnic, które znaleźli w pieczy zastępczej pomiędzy Portugalią, Polską i Litwą.

Na zakończenie sesji ukazany został film z relacjami rodzin zastępczych, które uczestniczyły w projekcie.

Sesję zamykającą poprowadzili Vasco Alves (członek Zarządu MAK) i Fernanda Salvaterra, którzy wyrazili wdzięczność wszystkim zaangażowanym w wydarzenie.

Wierzymy, że impreza się udała, bo sala była pełna (co widać na zdjęciach). Uczestnicy wyrażali swoje opinie za pomocą formularza, a ogólna ocena była pozytywna (55,2% bardzo dobrze; 34,5% dobrze).