Szkolenie z komunikacji interpersonalnej w Instituto de Apoio à Criança

W dniach 2-6 maja odbyło się w Portugalii szkolenie dla pracowników na temat „Komunikacji interpersonalnej”. Gospodarzami treningu byli portugalscy partnerzy – Instituto de Apoio à Criança. W spotkaniu brali udział pracownicy z:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach,
 • Instituto de Apoio à Criança,
 • Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija.

Szkolenie trwało 5 dni, pierwsze dwa dni szkolenia były prowadzone przez zespół z Portugalii i dotyczył:

 • Czym jest komunikacja interpersonalna?
 • Kompetencje związane z komunikacją interpersonalną,
 • Jak poprawić komunikację między profesjonalistami, zastępcą rodziny, dzieci i młodzież.

W trzeci dzień polski zespół przedstawiał zagadnienia z tematyki:

 • Jak skutecznie zarządzać komunikacją interpersonalną w sytuacjach konfliktowych.

Czwarty dzień zespół litewski poświęcił na:

 • Asertywność, agresja lub uległość w komunikacji interpersonalnej.

Ostatni dzień został na podsumowanie szkolenia i dyskusję na temat nowej zdobytej wiedzy. Nie zabrakło również czasu na rozmowę na temat przyszłego „help- desk”. Wszyscy pracownicy uzyskali cenną i potrzebną wiedze, która jest niezbędna do codziennej pracy w ich zawodzie, zostały również wręczone certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Informacje o Międzynarodowej Konferencji na stronie Urzędu Miasta Żory.

Czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja

W dniu 30 marca 2022r. Pani Katarzyna Kosztyła-Hus Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach oraz Pani Katarzyna Kaniepień Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Filia w Rybniku po raz kolejny wzięły udział online w międzynarodowej konferencji pt. „Užsienio šalių vaikų globos sistemos ir patirtys ” (w znaczeniu polskim „Systemy opieki nad dziećmi i różne doświadczenia państw zagranicznych”) organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Bezpieczeństwa Społecznego na Litwie.

Ww. osoby w swoich wystąpieniach odniosły się do tematu organizacji pieczy zastępczej i adopcji w Polsce. Ponadto poruszono temat związany z zapewnieniem opieki dzieciom ukraińskim przybywającym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym bez opiekunów prawnych. Tym razem oprócz wyżej wymienionych osób wystąpienia na temat pieczy zastępczej i adopcji zaprezentowali specjaliści z Litwy i Wielkiej Brytanii oraz po raz pierwszy dodatkowo specjaliści z Francji i Stanów Zjednoczonych. W konferencji udział wzięło online ponad 500 widzów. Udział Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w międzynarodowej konferencji był możliwy dzięki realizacji projektu w ramach Programu Erasmus + pt. „Akademia Świadomego Rodzica – rodzica na zastępstwo pilnie poszukiwany”.

Zobacz prezentację

Wizyta promująca projekt „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany” w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Rybniku

Dnia 28 października 2021r. zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach Pani Katarzyna Kosztyła-Hus  odbyła wizytę w  promującą projekt „Akademia świadomego rodzica” w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach Filii w Rybniku. Oprócz omówienia zasad projektu Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Rybniku został zaproszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach do udziału w konferencji dla służb ochrony praw dziecka, gmin, ośrodków pomocy rodzinom zastępczym organizowanej przez Litwę. Na zdjęciu Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach towarzyszy Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Filii w Rybniku Pani Katarzyna Kaniepień.

 

Spotkanie robocze w Instituto de Apoio à Criança

W dniach 18-19 listopada odbyło się w Portugalii spotkanie na temat projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”. Gospodarzami spotkania byli partnerzy z Instituto de Apoio à Criança. W spotkaniu wzięli udział partnerzy z:

 • Fundacja na rzecz edukacji – SMART,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach,
 • Instituto de Apoio à Criança,
 • Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija.

Podczas spotkania skupiliśmy się przede wszystkim na:

 • Procesie stawania się rodzicem zastępczym,
 • Kolejnych krokach w projekcie, takich jak: kolejne szkolenie, help-desk i webinarium

Podczas spotkania odwiedziliśmy obiekty Instituto de Apoio à Criança, takie jak:

 • Wóz wsparcia interwencyjnego,
 • Centrum Edukacji i Szkoleń,
 • Urząd Socjalny.

Było to bardzo owocne spotkanie, które bardzo przyczyniło się do realizacji projektu.

 

Międzynarodowa konferencja pt. „Sėkmingos globos link. 2021”

W dniach 2 i 3 grudnia 2021r. Pani Katarzyna Kosztyła-Hus Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach oraz Pani Katarzyna Kaniepień Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Filia w Rybniku wzięły udział online w międzynarodowej konferencji pt. „ Sėkmingos globos link. 2021” (w znaczeniu polskim „W kierunku udanej pieczy zastępczej. 2021”) organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Bezpieczeństwa Społecznego na Litwie. Ww. osoby w swoich wystąpieniach odniosły się do tematu organizacji pieczy zastępczej i adopcji w Polsce. Oprócz wyżej wymienionych osób wystąpienia na temat pieczy zastępczej i adopcji zaprezentowali specjaliści z Litwy i Wielkiej Brytanii. W konferencji udział wzięło online ponad 600 widzów. Udział Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w międzynarodowej konferencji był możliwy dzięki realizacji projektu „Akademia Świadomego Rodzica – rodzica na zastępstwo pilnie poszukiwany”.

Zobacz prezentację

Sprawdź konferencje na YouTube’ie

Międzynarodowe szkolenie na Litwie

W dniach 13-17 września 2021 r. odbyło się międzynarodowe szkolenie zorganizowane w ramach europejskiego projektu „Akademia Świadomego Rodzica – rodzic zastępczy pilnie potrzebny! “, którego gospodarzem jest partner projektu – instytucja publiczna „My Family Academy” (Wilno, Litwa) wraz z partnerem stowarzyszonym ta instytucja współpracuje z Administracją Miasta Wilna. Szkolenie odbyło się w sali posiedzeń Rady Miejskiej Wilna.
Szkolenie koncentrowało się na tym, jak wspierać opiekunów w celu uniknięcia wypalenia oraz nadmiernego i długotrwałego stresu i uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy projektu.

Spotkanie robocze w Polsce!

20-21.07 odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie z projektu „Conscious Parent Academy – Replacement parent urgently needed!” orgaznizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach. Mieliśmy przyjemność gościć w Polsce:

 • IAC – Instituto de Apoio à Criança z Portugalii,
 • Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija z Litwy.

Pierwszego dnia Fundacja SMART przypomniała główne założenia projektu, następnie odbyła się prezentacja partnerów. W pierwszym dniu partnerzy skupili się przede wszystkim na różnicach i podobieństwach w funkcjonowaniu pieczy zastępczej w krajach partnerskich.
Drugiego dnia skupiliśmy się na sprawach związanych z zarządzaniem i dokumentacjom oraz omówiliśmy harmonogram dalszych działań na rok 2021, następnie odbyły się wizyty studyjne u rodzin zastępczych.

Międzynarodowe spotkanie

W przyszłym tygodniu odbędzie się międzynarodowe spotkanie projektu „Akademia świadomego rodzica – rodzic pilnie potrzebny!”.

Fundacja SMART z partnerami:
✔ Opieka zastępcza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach
✔ IAC – Instituto de Apoio à Criança,
✔ Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija,
Spotka się w Żorach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podczas spotkania będziemy mogli wspólnie omówić:
* funkcjonowanie pieczy zastępczej w krajach partnerskich,
* różnice i podobieństwa,
* analizować zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i rozpowszechnianiem.
W ramach tego spotkania planowane są również wizyty studyjne w rodzinach zastępczych.

Czwarte spotkanie projektowe!

Za nami czwarte spotkanie projektowe online z projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”.
Skupiliśmy się nad głównymi zagadnieniami do „help- desk” oraz omówiliśmy różnice w funkcjonowaniu pieczy zastępczej w krajach partnerskich.